Herve Hoen - Poule de Herve

Herve / Mergellandhoen (Kleurslag zwart) nu officieel erkend in Nederland.

HERVE / MERGELLAND HOEN (kleurslag zwart) nu officieel erkend in Nederland.

Rasstandaard
Tijdens de Bondsshow van de Bond Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) te Zuidlaren (Drenthe), die gehouden werd van 3 t/m 5 januari 2013, is door de Standaardcommissie het Herve / Mergelland Hoen positief beoordeeld. Met ingang van het seizoen 2013/2014 wordt het Herve / Mergelland Hoen opgenomen in de KLN standaard voor hoenders en dwerghoenders. Met deze erkenning is het vanaf nu mogelijk de Mergelland Hoenders in Nederland officieel ten toon te stellen en te laten keuren op basis van een door de KLN vastgestelde ras standaard.

 
Naam van het ras of kleurslag

Erkenning van een nieuw ras, een nieuwe kleurslag of een nieuwe variëteit, is uitsluitend mogelijk bij inzending op de KLN bondstentoonstelling. Bij in het buitenland erkende rassen wordt de buitenlandse naam overgenomen of wordt de naam omgezet in een vergelijkbare Nederlandse naam. Het uitvoeren van de erkenningsprocedures is aan de Standaardcommissie van KLN opgedragen en die ook het eindoordeel velt.

Beoordeling dieren en afhandeling beoordeling

Van de ter erkenning ingezonden dieren mocht maximaal 50% een buitenlandse voetring dragen. De door het Genootschap Herve / Mergelland Hoen ter erkenning ingezonden Herve /Mergelland Hoenders bestond uit 7 jonge en 2 oude dieren, verdeeld over beide geslachten. De 2 oude dieren werden ter beschikking gesteld door de Société Des Eleveurs de la Poule de Herve. De jonge dieren waren allen afkomstig van de eerste Nederlandse fok uit 2012.

Terug