Herve Hoen - Poule de Herve

Genootschap krijgt erkenning van KLN bestuur voor ring Mergellandhoen

Het verzoek van ons Genootschap Herve/Mergellandhoen inzake het dragen van een rasring "Mergellandhoen/volgnummer" naast de door Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) voorgeschreven unieke voetring, is in de bestuursvergadering van de KLN besproken.
 

Ons verzoek was in de lijn met het in de algemene ledenvergadering van 2015 aangenomen besluit inzake het dragen van een tweede voetring naast de KLN ring die verband houdt met stamboekfokkerij. Ons Genootschap voldoet aan de gestelde criteria zodat er vanaf 1 oktober 2015 een ontheffing zal gelden voor het dragen van de ring van ons Genootschap met het opschrift Mergellandhoen met een volgnummer. Deze ontheffing geldt tot 1 oktober 2016 en zal zonder incidenten stilzwijgend worden verlengd.

 

Terug