Herve Hoen - Poule de Herve

Eerste Mergelland Hoen-ei 2017 uitgereikt an Luc Soete.

Buitengewoon lustrum-ei voor gouverneur Herman Reynders.

Sinds 2013 alweer wordt jaarlijks het eerste Mergellandhoen ei uitgereikt aan een persoon die een bijzondere rol vervult in de ontwikkeling van de Euregio Maas-Rijn. Dit jaar viel de beurt te eer aan professor dr. Lux Soete, voormalig rector maginificus van de Universiteit Maastricht. Gouverneur van Belgisch-Limburg krijgt tijdens de bijeenkomst een tweede 'eerste ei'. Dit is een jubileum-ei dat de euregionaliteit van het fokprogramma van de Limburgse oerkip wil benadrukken. Ton Wanders, voorzitter van het Genootschap Herve/Mergelland Hoen is blij met dit extra accent aan het euregionale karakter van het behoud van de Mergelland Hoen.

 

Voorgangers in het in ontvangst nemen van het Mergelland Hoen eerste ei waren: Gouverneur Theo Bovens, Europarlementariër Ria Oomen, zakenman Bernard Piette en architect Jo Janssen.

Het Mergelland Hoen is een goede legkip met een eeuwenoude historie in het Mergelland en in het land van Herve. Het ras stamt af van de Gallische oerkip, de Gauloise. Het dier heeft zich in haar Limburgse en Luikse habitat uitstekend aangepast aan het leven op de boerenerven en weilanden.

Foto-album van het evenement is hier terug te vinden. 

 

Terug