Herve Hoen - Poule de Herve

Het Herve Hoen / Mergelland Hoen

Het Herve Hoen is een zeer oud ras dat afstamt van de Gallische oerkip, de Gauloise en is afkomstig uit het land van Herve in de provincie Luik (België), waar het zich uitstekend heeft aangepast aan het leven op de boerenerven en in de weilanden. De “rasstandaard” werd opgesteld door de Union Avicole de Liège in 1896.

 Kip

Haan
Hen Haan
 
Het verspreidingsgebied kan globaal gesitueerd worden ten oosten van de Maas, ten noorden van de rivier de Vesdre, en de noordgrens van het Zuid-Limburgse Mergelland. Het verspreidingsgebied vormt een fraaie landschappelijke eenheid. Plateaus, beekdalen, weilanden en akkers  omzoomd met hagen, struwelen en hellingbossen, verspreid liggende dorpjes en gehuchten bepalen dit typische cultuurlandschap. Door de opkomst van productievere kippenrassen, is het Herve Hoen op de achtergrond gekomen en komt het ras tegenwoordig nog enkel voor in Wallonië en op enkele plekken in Vlaanderen. De huidige populatie omvat nog enkele honderden exemplaren. In het Nederlands grensgebied van Zuid-Limburg waren deze hoenders helaas geheel verdwenen.

En door de inzet van ons Genootschap is het Herve Hoen terug geintroduceerd in het Zuid-Limburgse Mergelland, onder de streeknaam "Mergelland Hoen".