Herve Hoen - Poule de Herve

Mergelland Hoen het behouden waard

Oude huisdierrassen zijn het levend cultureel erfgoed van een bepaalde streek. Bij het zien van een Mergelland Hoen op een boerenerf, gaat de geschiedenis weer leven. Dit oude ras is het resultaat van meer dan een eeuw fokkerskunst en vertelt hierdoor een levend verhaal. In combinatie met archeologische vondsten, beeldmateriaal en geschriften, geeft dit ras inzicht in landbouwmethoden uit vroegere tijden in de stedendriehoek Luik-Aken-Maastricht.

Stedendriehoek Luik-Aken-Maastricht
 
Het laat zien welke variatie onze voorouders met gerichte selectie en fokkerij hebben bereikt en geeft inspiratie voor verder onderzoek, kunst, cultuur en gastronomie. Het Mergelland Hoen is niet enkel van praktische en wetenschappelijke waarde, maar ook van recreatieve waarde. Het ras is bij uitstek geschikt om in te zetten bij kampeer-/ en kinderboerderijen, parken, recreatiegebieden en natuurlijk bij vele particulieren op het erf of in de tuin.