Herve Hoen - Poule de Herve

Eigenschappen en uiterlijke kenmerken

Het Mergelland Hoen is een oersterk ras met zeer natuurlijke instincten.
Ze vliegen gemakkelijk, ze slapen desgewenst buiten in weer en wind en leggen vrij goed.

Drie kleurslagen zijn in België erkend. De meest voorkomende is ‘zwart’. De andere twee zijn ‘gezoomd blauw’ en ‘koekoek’. Deze laatste twee variëteiten hebben allebei een specifieke naam, nl. ‘Mauheid’ en ‘Cotte de Fer’.

Tijdens de Bondsshow van de Bond Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) te Zuidlaren (Drenthe), die gehouden werd van 3 t/m 5 januari 2013, is door de Standaardcommissie op vrijdag 4 januari het Herve / Mergelland Hoen in de kleurslag Zwart positief beoordeeld. Met ingang van 5 februari 2013 (Bewijs van erkenning) is het Herve / Mergelland Hoen opgenomen in de KLN standaard voor hoenders en dwerghoenders. Met deze erkenning is het nu mogelijk de Mergelland Hoenders in Nederland officieel ten toon te stellen en te laten keuren op basis van een door de KLN vastgestelde ras standaard.(Rasstandaard Herve / Mergelland Hoen)

Tijdens de Bondsshow van 8 tot en met 11 januari 2014 is ook de kleurslag "blauw gezoomd" positief beoordeeld en derhalve vanaf 2014 ook door de KLN erkend.

Zwart Blauwe Haan Blauwe kip
Zwart Gezoomd blauw Koekoek