Herve Hoen - Poule de Herve

Chronogram

Stichting Genootschap Herve / Mergelland Hoen


heeft vanuit Noorbeek


aan het fraaie en tevens culinaire ras


extra nieuwe kansen gegeven

Een chronogram (of tijd-schrift , jaarschrift , jaarvers, tijdvers ) is een geschreven tekst, spreuk of gedicht, die behalve een historisch feit of een bepaalde gedachte, tevens een jaartal verbergt. Dat jaartal kan men ontdekken door de getalwaarden van de in de tekst voorkomende Romeinse cijferletters (als hoofdletter of in rood gedrukt) achter elkaar op te tellen.

Hierbij is M=1000 , D=500 , C=100 , L=50 , X=10 , W=VV=10 , U=V=5 , Y=IJ=II=2 en J=I=1.

 

Dit door dhr. Frans van Oers,  Smidserweg 18, 6151 AD Munstergeleen gemaakte chronogram heeft een speciale bedoeling.

De eerste regel vermeldt om wie het gaat,

De tweede regel vertelt waar het opgericht is,

De derde regel verhaalt welke speciale eigenschappen het ras heeft

En de vierde regel zegt wat de stichting gedaan heeft.

 

Het chronogram is door Natuursteen Ackermans te Maastricht, in een blauwe arduinsteen gekapt, groot ca.60cm x 60 cm. Tijdens de oprichting van het Genootschap op 25 mei 2012 te Noorbeek, is deze plaquette  door wethouder Armand Opreij van de Gemeente Eijsden-Margraten onthuld en geplaats op de Pley te Noorbeek, nabij het bevrijdingsmonument.